FANDOM


Z okazji zbliżających się świąt chciałabym złożyć wam jak nasjerdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, miłości, wesołych wspólnych chwil,  atmosfery rodzinnej, dużo, dużo prezentów, i tylko tego czego sobie zapragniecie!  

Wśród nocnej ciszy: 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:  Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!  Czym prędzej się wybierajcie,  Do Betlejem pospieszajcie  Przywitać Pana. 

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie  Z wszystkimi znaki danymi sobie.  Jako Bogu cześć Mu dali,  A witając zawołali  Z wielkiej radości: 

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,  Cztery tysiące lat wyglądany  Na Ciebie króle, prorocy  Czekali, a Tyś tej nocy  Nam się objawił. 

I my czekamy na Ciebie, Pana,  A skoro przyjdziesz na głos kapłana,  Padniemy na twarz przed Tobą,  Wierząc, żeś jest pod osłoną  Chleba i wina.