FANDOM


Kontrolery BMO
Ladaarge
Nazwa: Kontrolery BMO
Typ: Przedmiot/Kontlorery
Właściciel: BMO
 Kontrolery BMO, to kontrolery których używa się do grania na BMO. Zostały ukradzione przez Klucznika w odcinku Brakujący element, ale udało się go wtedy odzyskać.

Wygląd:Edytuj

Kontrolery zawierają jeden czerwony guzik i joystick, są czarne.

GaleriaEdytuj