FANDOM


Wilkojaki (ang. Why-wolves)  wystąpiły w odcinku Donek. Są opętane przez pytanie "Jak?" oraz żądzę krwi. Jeśli coś chcą wytłumaczyć robią krótkie wykłady. Zajmują się nauką. Są bardzo inteligentne. Jedyne co je może zabić to Kosmiczna Sowa. Również wstrętotlen, który wytwarza Donek, jest dla nich śmiertelnie niebezpieczny.


Wygląd

Są to duże wilki. Mają spore żółte oczy, a jedno z nich jest zawsze przymknięte. Ostre pazury i kły rozszarpią każdego osobnika. Często zakładają fartuchy naukowe i okulary. Jeden z nich miał tylko jedno oko.